ЗА НАС

Детската Амбасада претставува невладина, непартиска и непрофитна, меѓународна хуманитарна организација за грижа и заштита на правата на децата ветени со Конвенцијата и Декларацијата на ООН за правата на децата.

Детската Амбасада за Сите Деца во Светот е основана 11.11.1997 година во Прилеп, Република Македонија, кога е одржана првата конститутивна седница.

Детската Амбасада своите активности, во намера на остварување на Програмските Задачи, им ги посветува на сите деца, без разлика на расна, етничка, јазична, полова, верска и било која друга определба на децата, од сите целни групи: редовни деца членови, деца без родители, деца на загинати бранители, деца со пречки во развојот, деца со даутов синдром, деца со церебрална парализа, деца глуви и наглуви, слепи деца, деца од социјално дисхармонични семејства, и сите други деца и млади кои се на возраст од 0-18 односно до 21 година возраст.

Детската Амбасада за Сите Деца во Светот во своето индивидуално и колективно членство, од домашниот и меѓународниот регистар, брои 21 000 членови.

TESTIMONIALS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

5240

FINISHED PROJECTS

2490

CREATIVE MATERIALS

250

EXPERIENCED MASTERS

7410

PROFESSIONAL AWARDS

ПАРТНЕРИ