КОНТАКТ СО НАС

Испратете порака до нас

  +389 48 551 355
  Fax +389 48 550 391

  Александар Македонски 160 (солидност)
  Прилеп, 7500
  Р. С.Македонија

  Info@detskaambasada.org